spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - NOU 2016 15 - Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk