spekter.no>Spekter mener>Høringssvar om endring i postlov og postforskrift

Arbeidsgiverforeningen Spekter har en del overordnede synspunkter på forslaget om å etablere et system for tilgang til sonenøkler for tilbydere av posttjenester.

For mer detaljerte kommentarer viser vi til høringsuttalelse fra Posten Norge AS (Posten), som er medlem i Spekter.

Les hele høringssvaret her: