spekter.no>Spekter mener>Høringssvar – ny forskrift om avleveringsplikt mv