spekter.no>Spekter mener>Høringssvar – Forslag til endringer i Folketrygdlovens kap. II om arbeidsavklaringspenger.