spekter.no>Spekter mener>Høringssvar – Forslag om nødvendige forskriftsendringer som følge av innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2