spekter.no>Spekter mener>Høringssvar – Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)