spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - vold og trusler om vold på arbeidsplassen