spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - rapport Kunnskapssektoren sett utenfra