spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - oppfølging av forslag i primær- og oppgavemeldingen mv.