spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften