spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - nye tjenester i godkjenningsordningen Fritt Behandlingsvalg