spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering