spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til ny åndsverklov

Spekter og NTO har sammen avgitt høringssvar til forslag om ny åndsverkslov.