spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til langsiktig strategi for Altinn