spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov