spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgtjenesten NOU 2015:11