spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - endring i jernbaneloven og enkelte andre lover som følge av jernbanereformen