spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - delrapport Karriereveiledning i en digital verden