spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - Revidert utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift