spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - Produktivitetskommisjonens 2. rapport