spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - NOU 2015:15 Sett pris på miljøet - rapport fra Grønn Skattekommisjon