spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - NOU 2015:13 Digital sårbarhet - sikkert samfunn