spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - Innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning