spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

Relevans for arbeidslivet er en viktig del av kvalitetsbegrepet for mange utdanninger. Spekter synes det er positivt at kontakt og samarbeid med arbeidslivet nå skal vektlegges på en tydeligere måte som kriterium for akkreditering av utdanninger, enten denne akkrediteringen skjer ved selvakkreditering eller av NOKUT.

Spekter mener det er fornuftig og riktig å dreie tilsynsarbeidet mot tilsyn på programnivå, og at det skal legges større vekt på kvalitetsarbeidet ved institusjonene, og ikke bare på selve kvalitetssystemet

Les hele høringssvaret her: