spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskoleutdanninger