spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring

Spekters høringsuttalelse til Børmer-utvalgets utredning.