spekter.no>Spekter mener>Høring - utvidet lagringstid for opplysninger fra Tolletaetens skiltgjenkjenningssystem (ANPR)