spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer