spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - krav til minste tilsettingstid i stilling med lavere aldersgrense