spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - fritt rehabiliteringsvalg