spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til endring i pasientskadeloven - økning av tilskudd fra private helsetjenester