spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven - krav om relevant kompetanse i undervisningsfag