spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften