spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser