spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - endringer i faget utdanningsvalg