spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - endring i opplæringsloven - praksisbrevordningen og godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring