spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - endring i opplæringsloven - friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnopplæring mm