spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskolesektoren