spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler