spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - NOU 2015:9 Finanspolitikk i en oljeøkonomi