spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - NOU 2015:1 Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd