spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - NOU 2015 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV