spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - Forskrift om energi og miljøkrav ved kjøp av kjøretøy til veitransport - Implementering av EU-direktiv 2009/33