spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - Et NAV med muligheter - høringssvar til ekspertgruppens rapport