spekter.no>Spekter mener>Høringssvar vedrørende sektorselskaper som effektive redskap i sektorpolitikken