spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - utkast til endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen