spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - tilpasninger i forskrift som følge av ny uføretrygd