spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner