spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - ny utvidet unntaksordning for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen