spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse mv